سامانه خدمات به فعالان صنعت موتورسیکلت ایران

قوانین: ثبت‌نام در این سامانه اختیاری بوده و فقط برای هماهنگی‌های اولیه جهت تاسیس انجمن صنفی توسط فروشندگان موتورسیکلت است.

ازاین‌رو، ثبت‌نام افراد در این سامانه هیچ اولویت و تعهدی را ایجاد نخواهد کرد و ثبت‌نام کننده می‌پذیرد که ممکن است شرایط وی با اولیویت‌های این انجمن سازگار نباشد و حق اعتراض از وی سلب می‌شود.

فروشندگان موتورسیکلت با ثبت‌نام در این سامانه موارد فوق را تایید می‌کنند و موافقت خود را با تاسیس انجمن فروشندگان اعلام می‌نمایند.

مجری: محمدعلی نژادیان- 09128237336

 

فرم ثبت‌نام برای تاسیس (انجمن صنفی کارفرمایی فروشندگان موتورسیکلت)