بررسی «انجمن صنعت موتورسیکلت بریتانیا» در جهت الگوسازی برای ایران

محمدعلی نژادیان: اگر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران طی دو دهه گذشته با آگاهی بیشتری پیش می‌رفت و حداقل برنامه‌ انجمن‌های صنعت موتورسیکلت دنیا را بررسی می‌کردند، الان به‌جای پسرفت، پیشرفت بسیار زیادی داشتیم. ازاین‌رو، هر چند دیر شده ولی برای شروع، برنامه انجمن صنعت موتورسیکلت بریتانیا را بررسی و در این خبر به آن پرداخته‌ام تا بلکه بتواند در ایران نیز مثبت واقع شود. امیدوارم طی چند روز آینده مونتاژکنندگان موتورسیکلت ایران افراد جوان، با انگیزه، تحصیل کرده، سالم و صادق را برای هیات مدیره انجمن صنعت موتورسیکلت ایران انتخاب کنند تا علاوه بر تغییر ساختار فعلی، مجدد در آینده شاهد عملکردی مانند گذشته نباشیم.

ادامه مطلب