پیشتازی بنللی چینی در اروپا

بنللی، در سرتاسر جهان در حال گسترش است. این ماشین‌های مقرون‌به‌صرفه، شیک و قابل اعتماد و همچنین میراث برندی غنی را به رخ می‌کشد که مدل‌های فعلی‌اش به اندازه کافی گویای این موضوع است. دوچرخ‌های این شرکت در چین توسط غول موتورسیکلت QJ Motor توسعه و تولید می‌شوند.

ادامه مطلب