شرکت «کاواساکی» در حال پیشرفت ساخت موتورسیکلت‌های هیبریدی است

آخرین ثبت اختراعات نشان‌دهنده پیشرفت در مدل‌های هیبریدی کاواساکی است. تیم سبز در طول مسیر در حال یادگیری است. کاواساکی از پروژه موتورسیکلت هیبریدی بنزینی-الکتریکی خود خجالتی نبوده است.

ادامه مطلب