بررسی وضعیت صنعت موتورسیکلت تایلند در سال 2021

بازار موتورسیکلت تایلند با رکوردی که بیش از یک دهه پیش به ثبت رسیده فاصله دارد. در سال 2021، بازار موتورسیکلت به آرامی با فروش دو و سه چرخ با فروش 1 میلیون و 580 هزار دستگاه، فقط 4.2 درصد بهبود یافت. بخش برقی نیز 142 درصد رشد کرد.

ادامه مطلب

بررسی وضعیت صنعت موتورسیکلت تایوان در سال 2021

صنعت موتورسیکلت تایوان در حال مبارزه است. فروش در سال 2021 به 817 هزار و 863 دستگاه رسید که کاهش عظیم 14.3 درصدی را نشان می‌دهد، پایین‌ترین سطح در شش سال گذشته است. گوگورو متخصص وسایل‌نقلیه الکتریکی تقریباً به نصف رکورد سال 2019 کاهش یافته است.

ادامه مطلب

بررسی صنعت موتورسیکلت ویتنام در سال 2021/ دومین بازار بزرگ دوچرخ‌های برقی بعد از چین

بازار موتورسیکلت ویتنام تحت تأثیر محدودیت‌های کووید در حال سقوط است. در سال 2021 فروش 2 میلیون 800 هزار دستگاه (-4.7%) بوده است که پایین‌ترین سطح در 15 سال گذشته و 700 هزار دستگاه نسبت به رکورد ثبت شده در سال 2018 کمتر بوده است.

ادامه مطلب