بررسی صنعت موتورسیکلت ویتنام در سال 2021/ دومین بازار بزرگ دوچرخ‌های برقی بعد از چین

بازار موتورسیکلت ویتنام تحت تأثیر محدودیت‌های کووید در حال سقوط است. در سال 2021 فروش 2 میلیون 800 هزار دستگاه (-4.7%) بوده است که پایین‌ترین سطح در 15 سال گذشته و 700 هزار دستگاه نسبت به رکورد ثبت شده در سال 2018 کمتر بوده است.

ادامه مطلب